איך מוסיפים או מוחקים כרטיס אשראי?

אפשר לשלם בכרטיס אשראי כשמשתמשים באפליקציה ל-iOS (החל מגרסה 8.0) או ל-Android (החל מגרסה 4.0).

איך מוסיפים כרטיס?

אפשר להוסיף עד 5 כרטיסי אשראי לאפליקציה:

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← אמצעי תשלום ומקישים על קישור כרטיס (או על הוספת כרטיס).
  2. מזינים את מספר הכרטיס, תאריך התפוגה ושלוש הספרות שבגב הכרטיס (שנקראות גם "קוד ביטחון" או CVV). אפשר להזין את הפרטים ידנית או להקיש על כדי לצלם את הכרטיס באמצעות המצלמה שבטלפון.
  3. מקישים שוב על קישור כרטיס (או על הוספת כרטיס).

אמצעי האימות של הכרטיס משתנה בהתאם לסוג הכרטיס, לבנק ולדברים נוספים.

  1. סכום קטן ישוריין בכרטיס כהרשאת חיוב. הסכום הזה לא נגבה בפועל וההרשאה תבוטל בסיום האימות.
  2. ייתכן שבאפליקציה תוצג בקשה להזין את הסכום המדויק של הרשאת החיוב בכרטיס. הסכום הזה רשום בהודעת הטקסט שקיבלתם מהבנק (אם אתם מקבלים מהבנק הודעות), או בדף החשבון שלכם באתר הבנק.
  3. ייתכן שתתבקשו לבצע אימות במערכת ‎3-D Secure‎ באתר הבנק. אמצעי האימות משתנה בהתאם לבנק. אחרי האימות תוחזרו לאפליקציה.

איך מוחקים כרטיס?

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← אמצעי תשלום.
  2. בוחרים כרטיס ומקישים על מחיקת הכרטיס.

איך מגינים על כרטיס האשראי?