Odabir način plaćanja

Vožnje se mogu plaćati gotovinom ili platnom karticom.

Da biste platili vožnju platnom karticom, povežite je s aplikacijom. Možete dodati do 5 platnih kartica. Opcija je dostupna ako naručujete vozilo preko aplikacije za iOS (verzija 8.0 i novije) ili Android (verzija 4.0 i novije).

Izaberite način plaćanja kada naručujete vozilo. Ako je vožnja već započeta, možete promeniti plaćanje gotovinom na plaćanje karticom, ali ne i obrnuto.

Ako ste odabrali plaćanje karticom ali je ona blokirana ili nema dovoljno sredstava, način plaćanja se može automatski prebaciti na plaćanje gotovinom. Vi i vozač ćete dobiti obaveštenje o tome u aplikaciji.