Kako se obračunava cena vožnje

Prilikom obračunavanja se uzimaju u obzir odrabrana tarifa, udaljenost do mesta, vreme u putu, podaci o zastojima, kao i vremenski uslovi. Vožnja putem sa putarinom ne ulazi u cenu koju prikazuje aplikacija i putnik je plaća zasebno.

Preliminarna cena se neće povećati, čak i ako u putu dođe do novih zastoja ili vozač bude morao da odstupi od predložene maršrute. Do ponovnog obračunavanja može doći ako prekoračite vreme besplatnog čekanja, promenite odredište ili zamolite vozača da stane usput.

Napomena: Ako prilikom naručivanja ne navedete odredište, na ekranu će se prikazati minimalna tarifa za klasu usluge koju ste odabrali. U tom slučaju će konačna cena biti obračunata na kraju vožnje.