როგორ გამოითვლება მგზავრობის ღირებულება

მგზავრობის ღირებულების გამოთვლის დროს გაითვალისწინება არჩეული ტარიფი, მანძილი ადგილამდე, მგზავრობის ხანგრძლივობა, მონაცემები საცობების შესახებ და ამინდის პირობები. ფასიანი გზით სარგებლობა არ შედის ღირებულებაში, რომელსაც აპლიკაცია აჩვენებს და მის საფასურს მგზავრი ცალკე გადაიხდის.

სავარაუდო ღირებულება არ გაიზრდება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გზაში ახალი საცობები გაჩნდება ან მძღოლი იძულებული იქნება ისარგებლოს სხვა მარშრუტით. ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეცვალეთ საბოლოო დანიშნულების პუნქტი ან მძღოლს დამატებითი გაჩერება სთხოვეთ.

შენიშვნა. თუ შეკვეთის გაფორმების დროს არ მიუთითებთ დანიშნულების პუნქტს, ეკრანზე გამოჩნდება მინიმალური ტარიფი თქვენ მიერ არჩეული კლასის მომსახურებისთვის. ასეთ შემთხვევაში საბოლოო ღირებულება მგზავრობის დასრულების შემდეგ გამოითვლება.