Ինչպես է հաշվարկվում ուղևորության արժեքը

Արժեքի հաշվարկը ներառում է ընտրված սակագինը, նպատակակետի հեռավորությունը, ժամանակը ճանապարհին, խցանումների մասին տվյալները, ինչպես նաև եղանակային պայմանները։ Վճարովի ճանապարհով երթևեկումը ներառված չէ արժեքի մեջ և վճարվում է առանձին։

Նախնական արժեքը չի ավելանում, նույնիսկ եթե ճանապարհին հայտնվում են նոր խցանումներ, կամ վարորդը ստիպված է շեղվել նախագծված երթուղուց։ Վերահաշվարկ լինում է այն դեպքերում, եթե դուք գերազանցել եք անվճար սպասելաժամանակը, փոխել եք նպատակակետը կամ խնդրել եք վարորդին կանգառ անել ուղևորության ընթացքում։

Նշում: Եթե պատվերի ձևակերպման ժամանակ չեք նշել նպատակակետը, էկրանին կցուցադրվի ընտրված սակագնի համար նվազագույն արժեքը։ Այդ դեպքում, վերջնական արժեքը կհաշվարկվի ուղևորության վերջում։