איך מחושב מחיר הנסיעה?

מחיר הנסיעה מחושב לפי קטגוריית השירות, המרחק עד ליעד, שעת הנסיעה, תנאי הדרך ותנאי מזג האוויר. המחיר לא כולל נסיעות בכבישי אגרה. אם בוחרים לנסוע בכביש אגרה, צריך לשלם על כך לנהג בנפרד.

המחיר המוצג מראש לא משתנה, גם אם פתאום יש פקקים או שהנהג צריך לנסוע במסלול שונה. המחיר משתנה רק אם חורגים מזמן ההמתנה ללא תשלום, משנים את היעד או מבקשים מהנהג להוסיף עצירה לא מתוכננת בדרך.

הערה: אם לא בוחרים יעד כשמאשרים את ההזמנה, האפליקציה מציגה את המחיר המינימלי לקטגוריית השירות. המחיר הסופי יחושב בסיום הנסיעה.