Gediş haqqı necə hesablanır

Hesablama zamanı seçilmiş tarif, təyinat nöqtəsinə qədərki məsafə, yolda sərf edilən vaxt, tıxaclar barədə məlumat, eləcə də hava şəraiti nəzərə alınır. Ödənişli yoldan istifadə haqqı proqramda göstərilən qiymətə daxil deyil və sərnişin tərəfindən ayrıca ödənilir.

Yolda yeni tıxaclar yarandıqda və ya sürücü hesablanmış marşrutdan kənara çıxmalı olduqda belə, ilkin qiymət artmayacaq. Yenidən hesablama yalnız pulsuz gözləmə vaxtını aşdığınız, təyinat nöqtəsini dəyişdirdiyiniz və ya sürücüdən yolda dayanmasını istədiyiniz hallarda tətbiq olunur.

Qeyd. Sifariş verən zaman təyinat yerini qeyd etmədiyiniz halda ekranda seçdiyiniz xidmət sinfinə uyğun minimal tarif göstəriləcək. Belə olan halda yekun qiymət gedişin sonunda hesablanacaq.