Kako da dodam želje

Želje i komentari se navode prilikom naručivanja.

U željama u vezi sa narudžbinom treba nabrojati važne uslove vožnje, na primer – da se vozilo naručuje za drugu osobu. Obratite pažnju na to da su neke želje platne i mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona, na primer:

  • Prevoz životinja (samo ukoliko postoji specijalna torba ili transporter).
  • Dečije auto-sedište ili buster sedište.
  • Karavan.
  • Prevoz skija.
  • Prtljag u vozilu (osim tašni i ručnog prtljaga).

U komentarima možete navesti dodatne informacije, na primer “Ulazi se iz dvorišta” – to će pomoći vozaču da vas pronađe. Komentari će biti dostupni vozaču odmah nakon što primi narudžbinu.