Naručivanje više vozila

Ova funkcija za sada nije dostupna svim korisnicima.

Treba da odete u restoran u velikom društvu, ali ne možete da se smestite u jedno vozilo? Ili posle pozorišta želite da naručite vozilo sebi i mami, a idete na suprotne strane? Naučite 2 ili 3 vožnje istovremeno.

Nakon što ste naručili prvo vozilo u detaljima vožnje pritisnite Naruči još vozila. Ponovo ćete naići na uobičajeni interfejs za naručivanje.

Izaberite u načinima plaćanja:

  • Svoju platnu karticu, ako vi želite da platite vožnju.
  • Gotovinu, ako putnik plaća sam.

Želite da znate ko će prvi stići do krajnje adrese? Pratite stranice narudžbina sa osnovnim informacijama o vožnjama u donjem delu ekrana.

Možete da naručite nekoliko vozila istovremeno ako ste se već vozili sa servisom.