Aktiviranje Porodičnog naloga

Porodični nalog će vam pomoći da vodite računa o najbližima. Sada oni mogu da plaćaju vožnje preko vaše platne kartice.

Kako se kreira Porodični nalog

  1. Otvorite meni aplikacije  → Porodični nalog.
  2. Pritisnite Pozovi učesnike. Unesite njihove brojeve telefona ili ih dodajte iz spiska kontakata. Na nalog možete pozvati najviše troje ljudi.
  3. Na kartici Porodični nalog pritisnite Izaberi karticu za plaćanje. Izaberite željenu platnu karticu od onih koje su povezane sa aplikacijom ili povežite novu.
  4. Ljudima koje ste dodali će se Porodični nalog pojaviti u aplikaciji, u načinima plaćanja.

Kako se briše Porodični nalog

  1. Otvorite meni aplikacije  → Porodični nalog.
  2. Pritisnite Izbriši i potvrdite brisanje.

Sa Porodičnim nalogom ne možete da vidite vožnje najbližih, niti oni mogu da vide vaše. Obaveštenja o skidanju novca će dolaziti samo vlasniku platne kartice.