Kurti Šeimos paskyrą

Šeimos paskyra padės pasirūpinti artimaisiais. Dabar jie galės apmokėti keliones Jūsų kortele.

Kaip sukurti Šeimos paskyrą

  1. Atidarykite programėlės meniu  → Šeimos paskyra.
  2. Spustelėkite Kviesti narius. Įrašykite jų numerius arba pridėkite juos iš adresinės. Į paskyrą galima pakviesti iki 3 žmonių.
  3. Skirtuke Šeimos paskyra spustelėkite Pasirinkti mokėjimo kortelę. Pasirinkite reikiamą banko kortelę iš su programėle susietų kortelių arba susiekite naują kortelę.
  4. Pridėtų žmonių programėlėse atsiras mokėjimo būdas „Šeimos paskyra“.

Kaip panaikinti Šeimos paskyrą

  1. Atidarykite programėlės meniu  → Šeimos paskyra.
  2. Spustelėkite Naikinti ir patvirtinkite panaikinimą.

Naudodamiesi šeimos paskyra, negalėsite matyti savo artimų žmonių kelionių, o jie negalės matyti Jūsų. Pranešimus apie pinigų nurašymą gauna tik kortelės savininkas.

Jei mokėjimams vartotojas naudoja Šeimos paskyrą, jis negaus nei Pliuso nuolaidos, nei taškų už kelionę.