המחיר השתנה

מחיר הנסיעה עשוי לעלות אם:

  • כתובת היעד לא הוזנה בשלב הזמנת המונית, או שהיא הוזנה אבל שונתה בשלב מאוחר יותר. במקרה כזה המחיר יחושב בסיום הנסיעה.
  • המחיר הסופי יכלול גם את זמן ההמתנה בתשלום. במחיר של כל נסיעה כלולות כמה דקות של המתנה ללא תשלום. בסיום פרק הזמן הזה מחיר הנסיעה עולה בהתאם לתעריפי השירות הרלוונטי.
  • באפליקציה אפשר גם להפעיל תשלום טיפ אוטומטי.

אם לדעתך נגבה ממך סכום כלשהו שלא בצדק, כדאי להודיע לנו על כך. נעשה כל מה שאפשר כדי לעזור.