Veoste ja saadetiste kindlustus

Kuidas toimib kindlustus “Veose-”, “Pakiveo” ja “Kullerteenuse” klassis

Varakindlustus algab, kui juht või kuller saabub sinu juurde (vajutab nuppu Kohal) ja lõppeb pärast transpordi või kohaletoimetamise lõppu (juht või kuller vajutab nuppu Lõpeta). Kui reisija tellimuse katkestab, lõppeb kindlustuse kehtivus.

Kui tellisite Yandex Go rakenduse kaudu “Veoseklassi” sõiduki koos laadijatega, kehtib kindlustus ka peale- ja mahalaadimise ajal.

Oluline: “Veoseklassis” pakuvad kaubavedu Yandex.Taxi partnerid sõiduki rendilepingu alusel ainult koos tellijast saatjaga.

Mida kindlustus sisaldab

Kindlustus katab veose või saadetise kahjustumise, hävimise või kaotamise. Kindlustus ei kata kõiki veoseliike.

Palju see maksab?

Kindlustus on tasuta.

Kuidas kindlustusega liituda

Millisel juhul hüvitist makstakse?

  1. Veose või saadetise transportimisel juhtus liiklusõnnetus, mis tõi kaasa vara kahjustumise.
  2. Halvasti pakitud veose või saadetise transportimisel said kaubad teel kahjustada.
  3. Veos sai kahjustada laadija süül peale või maha laadimise ajal, kui tellitud oli Yandex.Taxi vastav “Veoseklassi” lisateenus.
  4. Yandex.Taxi partneri teenindatud “Pakiveo” või “Kullerteenuse” tellimuse täitmise ajal läks pakk kaduma või sai kahjustada.

Väljamaksete kord

Milliseid dokumente on väljamakseks vaja?

Täpse dokumendinimekirja annab kindlustusselts.

Enamikul juhtudest vajad kindlasti järgmisi dokumente.

  • Kindlustushüvitise maksmise avaldust
  • Nõuet isikult, kelle vara kahjustati
  • Tõendit liiklusõnnetuse kohta
  • Fotot veose kahjustustest

See tekst ei ole avalik pakkumine. Kui sul on kindlustusprogrammi kohta küsimusi, võta ühendust kasutajatoega.