Korišćenje promotivnog koda

Promotivni kod daje popust za jednu ili nekoliko vožnji.

Ako promotivni kod nije radio:
  • Proverite da niste pogrešili: kod može sadržati samo cifre i latinična slova, veličina nije važna.
  • Odavno niste obnovili aplikaciju. Preuzmite poslednju verziju aplikacije u aplikaciji App Store ili Google Play i unesite promotivni kod još jednom.
  • Popust na osnovu promotivnog koda je završen, to se dešava kod promotivnih kodova sa određenim ograničenjem.

Da biste pauzirali važenje promotivnog koda, pritisnite  na kartici promotivnog koda i potvrdite ovo.