Google Pay аркылуу төлөө

Ыкма Орусиядагы сапар акыларын төлөө үчүн жеткиликтүү.

Android'деги колдонмо аркылуу сапарга буйрутма бергенде Google Pay'ди колдонсо болот. Буйрутма берүү учурунда Google Pay төлөө ыкмасын тандап, андан соң операцияны ырастоо үчүн бармагыңызды Touch ID датчигине коюңуз.

Google Pay'ди колдонуу үчүн талаптар:

  • 3.70 же андан жогорку версиялар.
  • Google Wallet программасы жана башка Google сервистери аркылуу түзмөгүңүзгө байланган, Google Pay'дин өнөктөш-банкынын төлөм картасы.
  • Android Watch'то иштебейт.

Акчаларды резервдөө жана эсептен алуу

Төлөө Google Pay төлөм картасы катары түзмөгүңүзгө байланган банк картасынан жүргүзүлөт.

Сапар аяктагандан кийин картанын эсебинен буйрутманын соңку баасы резервделет. Айрым учурларда резервдөө сапар учурунда бөлүк-бөлүк болуп аткарылат.

Акча резервдөө аяктаган соң 24 сааттын ичинде алынат. Эгер резервделген сумма толугу менен эсептен алынбаса, калдыгы эсепке кайтарылат. Эсептен алынбаган акча каражаттарын бөгөттөн чыгаруу мөөнөтү банкыңыздын иш шарттарына көз каранды.

Эгер картада акча каражаттары жетишсиз болсо, сапар акысы картанын балансы толукталганда автоматтык түрдө алынат. Акча каражаттары бир жолу же сапар акысы үчүн толук сумманы кармап калуу мүмкүн болбой калган убакыттан баштап, бир жылдын ичинде бөлүк-бөлүк болуп эсептен алынышы мүмкүн.

Төлөө ыкмасын накталай акчага өзгөртүү

Эгерде сапар учурунда картаңыздан акчаны кармап калуу мүмкүн болбой калса, төлөө ыкмасы автоматтык түрдө накталай акчага өзгөртүлөт. Төлөө ыкмасынын өзгөрүшү тууралуу маалымат пуш билдирүү менен жөнөтүлөт. Телефондун орнотууларында пуш билдирүүлөргө уруксат берилгенин алдын ала текшерип коюңуз.