אבידות ומציאות

אם עברו פחות מיומיים: מתקשרים לנהג — בדר"כ הוא ישמח להחזיר את האבידה. לחצן השיחה נשאר פעיל בהיסטוריית הנסיעות 48 שעות אחרי הנסיעה.