איך מפעילים את ההתראות?

iOS

פותחים את ההגדרות בטלפון ← Yangoהתראות ובוחרים את ההגדרות הרצויות.

Android

פותחים את ההגדרות בטלפון ← אפליקציותYango ובוחרים בהפעלת התראות.