איך מוסיפים כתובות לרשימה „הכתובות שלי”?

באפליקציה ניתן לשמור כתובות או למחוק אותן. לשם כך נכנסים לתפריט האפליקציה בלשונית הכתובות שלי. באותו מקום אפשר גם להוסיף את מספר הכניסה לבניין והנחיות נוספות. בסיום מקישים על שמירה.