איך מוסיפים או מוחקים כרטיסים?

אפשר לשלם בכרטיס אשראי כשמשתמשים באפליקציה ל-iOS (החל מגרסה 8.0) או ל-Android (החל מגרסה 4.0).

איך מוסיפים כרטיס?

אפשר להוסיף לאפליקציה עד 5 כרטיסי אשראי:

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← אמצעי תשלום ומקישים על קישור כרטיס (או על הוספת כרטיס).
  2. מזינים את מספר הכרטיס, תאריך התפוגה ושלוש הספרות שבגב הכרטיס (שנקראות גם "קוד ביטחון" או CVV). אפשר להזין את הפרטים ידנית או לסרוק את הכרטיס באמצעות המצלמה שבטלפון.

אמצעי האימות של הכרטיס משתנה בהתאם לסוג הכרטיס, לבנק ולגורמים נוספים:

  1. סכום קטן ישוריין בכרטיס כהרשאת חיוב. הסכום הזה לא נגבה בפועל וההרשאה תבוטל בסיום האימות.
  2. ייתכן שבאפליקציה תוצג בקשה להזין את הסכום המדויק של הרשאת החיוב בכרטיס. הסכום הזה רשום בהודעת הטקסט שקיבלת מהבנק (אם בחרת לקבל הודעות טקסט מהבנק), או בדף החשבון שלך באתר הבנק.
  3. ייתכן שיהיה עליך לבצע אימות במערכת ‎3-D Secure‎ באתר הבנק. אמצעי האימות משתנה בהתאם לבנק. אחרי האימות המערכת תחזיר אותך לאפליקציה.

איך מוחקים כרטיס?

  1. פותחים את תפריט האפליקציה ← אמצעי תשלום.
  2. בוחרים כרטיס ומקישים על מחיקת הכרטיס.