Kako da uključim Push obaveštenja

iOS

Otvorite podešavanja telefona → Yandex GoObaveštenja i podesite parametre obaveštenja.

Android

Otvorite podešavanja telefona → AplikacijeYandex Go i izaberite opciju Uključi obaveštenja.