איך מפעילים את ההתראות?

iOS

פותחים את ההגדרות של הטלפון ← Yangoהתראות ומשנים את ההגדרות של ההתראות.

Android

פותחים את ההגדרות של הטלפון ← אפליקציותYango ומקישים על הפעלת התראות.