Kako da dodam “Moje adrese”

Možete da sačuvate ili izbrišete adrese koje koristite. Ovo možete da uradite u meniju aplikacije u kartici Moje adrese. Tamo možete da dodate i broj ulaza i komentare. Na kraju je potrebno da kliknete dugme Sačuvaj.