Kako da promenim jezik u aplikaciji

iOS

U podešavanjima telefona na kartici Jezik i region izaberite željeni.

Android

Otvorite meni aplikacije  → Podešavanja → Jezik aplikacije i izaberite jezik.

Ako se željeni jezik ne pojavi, možete ga dodati.