როგორ შევცვალოთ აპლიკაციის ენა

iOS

ტელეფონის პარამეტრებში, ჩანართში ენა და რეგიონი აირჩიეთ საჭირო ვარიანტი.

Android

გახსენით აპლიკაციის მენიუ  → პარამეტრები → აპლიკაციის ენა და აირჩიეთ ენა.

თუ საჭირო ენა არ არის ჩამონათვალში, შეგიძლიათ დაამატოთ იგი.