איך משנים את השפה באפליקציה?

iOS

פותחים את ההגדרות של הטלפון ובוחרים את השפה הרצויה בכרטיסייה שפה ואזור.

Android

פותחים את התפריט באפליקציה ← הגדרות ← שפת האפליקציה ובוחרים שפה.

אם השפה לא מופיעה ברשימה, אפשר להוסיף אותה.