Keele vahetamine rakenduses

iOS

Vali telefoni seadetes vahekaardil Keel ja regioon soovitud keel.

Android

Ava rakenduse menüüs  → Seaded → Rakenduse keel ja vali keel.

Kui vajalikku keelt ei kuvata, saab selle lisada.