Ինչպես քարտ ավելացնել կամ հեռացնել

Քարտով վճարումը գործում է iOS-ի համար (տարբերակ 8.0 և ավելի բարձր) և Android (տարբերակ 4.0 և ավելի բարձր) համակարգերով նախատեսված հավելվածի միջոցով պատվիրելիս։

Ինչպես քարտ ավելացնել

Կարող եք հավելվածին կցել մինչև 5 բանկային քարտ.

  1. Բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակներ և սեղմեք Կցել քարտ (կամ Ավելացնել քարտ
  2. Նշեք քարտի համարը, գործողության ժամկետը և CVV կոդը։ Քարտի համարը կարելի է ձեռքով մուտքագրել կամ սկանավորել սմարթֆոնի տեսախցիկի օգնությամբ։

Կախված քարտի տեսակից, թողարկող բանկից և այլ պայմաններից՝ քարտի ստուգումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներից որևէ մեկով.

  1. Քարտի հաշվից պահվում է ոչ մեծ գումար։ Պահված գումարները չեն ելքագրվում և կրկին հասանելի կլինեն ստուգման ավարտից հետո։
  2. Հավելվածն առաջարկում է մուտքագրել գումարը, որը պահվել է քարտից։ Գումարի չափը կարելի է իմանալ SMS-ից (եթե ձեզ մոտ միացված է SMS-ներով ծանուցումը բանկից) կամ բանկի հավելվածում կամ կայքում՝ հաշվի քաղվածքից։
  3. Կգա քարտի 3-D Secure հաստատման հայտ՝ թողարկող բանկի կայքում։ Հաստատման եղանակը կախված է ձեր բանկից։ Ստուգումից հետո դուք կվերադառնաք հավելված։

Ինչպես հեռացնել քարտը

  1. Բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակներ։
  2. Ընտրեք քարտը և սեղմեք Հեռացնել քարտը։