איך מוסיפים או מוחקים פרטים של כרטיס אשראי?

אתם יכולים לשלם בכרטיס אשראי על הזמנות באפליקציה ל-iOS (גרסה 8.0 ואילך) או באפליקציה ל-Android (גרסה 4.0 ואילך).

איך מוסיפים פרטים של כרטיס אשראי?

אתם יכולים להוסיף עד 5 כרטיסי אשראי לאפליקציה:

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← אמצעי תשלום ומקישים על קישור כרטיס (או על הוספת כרטיס).
  2. מזינים את מספר הכרטיס, תאריך התפוגה וקוד הביטחון (שלוש הספרות שבגב הכרטיס). אפשר להזין את המספר ידנית או לסרוק אותו באמצעות המצלמה של הטלפון.

הכרטיס יאומת באחת מהדרכים הבאות, בהתאם לסוג שלו, לבנק ולגורמים אחרים:

  1. שיריון סכום קטן בכרטיס הסכום הזה לא יחויב והשיריון יבוטל ברגע שתהליך האימות יסתיים.
  2. תתבקשו להזין באפליקציה את הסכום ששוריין בכרטיס. הסכום יופיע בהודעת טקסט שתקבלו מהבנק (אם אתם מקבלים מהבנק הודעות טקסט בקשר לעסקאות בכרטיס). תוכלו גם לבדוק את החשבון באתר או באפליקציה של הבנק כדי לברר מה הסכום.
  3. בקשה לאימות הכרטיס באמצעות 3D Secure תישלח לאתר של הבנק. אמצעי האימות משתנה בהתאם לבנק. אחרי האימות, תוחזרו לאפליקציה.

איך מוחקים כרטיס אשראי?

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← אמצעי תשלום.
  2. בוחרים את הכרטיס ומקישים על מחיקת הכרטיס.