Kako da dodam, promenim ili izbrišem nalog

Nalog je skup podešavanja u aplikaciji povezan sa brojem telefona. Možete da kreirate više naloga i da se prebacujete sa jednog na drugi, na primer, tokom putovanja. Za svaki nalog možete da koristite različite načine plaćanja i promotivne kodove, da navodite jedinstvene adrese itd.

Prvi nalog se kreira prilikom potvrde broja telefona na početku korišćenja aplikacije.

Kako da dodam novi nalog (na Android i iOS)

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Prevucite nalog udesno ili ulevo, pritisnite Izaberi drugi nalog.
 4. Unesite svoj broj telefona i kliknite Dalje. Na ovaj broj će vam stići poruka sa kodom za potvrđivanje.
 5. Unesite kod i pritisnite Gotovo (ili Dalje) i nalog će postati aktivan.

Kako da promenim nalog (na Android i iOS)

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Pomerite nalog udesno ili ulevo, izaberite drugi i kliknite Dalje (ili Nastavi).

Kako da izbrišem nalog

Android i iOS:

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Kliknite Izađi sa profila → Izbriši nalog (ili Izađi).
 4. Izaberite drugi nalog i kliknite Dalje.

iOS:

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite broj telefona, a zatim još jednom.
 3. Kliknite pored naloga i potvrdite brisanje.
 4. Izaberite drugi nalog i kliknite Dalje.