Yana nimadir ishlamayapti

Hammasini tezroq hal qilishimiz uchun nima boʻlganini aytib bering.