Чек керек

Төлөм жүргүзүлгөндөн кийин чек аккаунтка байланган электрондук почтага жиберилет. Эгер чек келбесе – бизге жазыңыз, сөзсүз түрдө териштиребиз.