Naplaćen je pogrešan iznos

Platili ste narudžbinu dva puta? Nešto nije doneto, a novac je naplaćen? Neka druga nepravda u vezi sa plaćanjem?

Recite nam šta se dogodilo, rešićemo to.