איך מפעילים את ההתראות?

iOS

בטלפון, פותחים את ההגדרות ← Yangoהתראות ובוחרים את הגדרות ההתראות הרצויות.

Android

בטלפון, פותחים את ההגדרות ← אפליקציותYango ובוחרים באפשרות הפעל התראות.