Kako da dodam “Moje adrese”

Možete sačuvati adrese koje najčešće koristite, na primer kućnu ili poslovnu.

Da biste sačuvali adresu:

iOS

  1. Otvorite meni aplikacije  → Moje adrese.
  2. Izaberite vrstu adrese ili pritisnite .
  3. Navedite adresu.
  4. Po želji možete navesti broj ulaza i dodati komentar.
  5. Pritisnite Sačuvaj.

Za brisanje sačuvane adrese, izaberite adresu i pritisnite Izbriši.

Android

  1. Otvorite meni aplikacije  → Moje adrese → Dodaj adresu.
  2. Navedite adresu.
  3. Po želji možete navesti broj ulaza, dodati naziv i komentar.
  4. Pritisnite Dodaj.

Da biste izbrisali sačuvanu adresu, pritisnite i držite adresu nekoliko sekundi. Zatim pritisnite i potvrdite brisanje.