איך מוסיפים כתובות לרשימה „הכתובות שלי”?

אפשר לשמור את הכתובות הנפוצות ברשימה, למשל את הכתובת של הבית או של העבודה.

איך שומרים כתובת?

iOS

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← הכתובות שלי.
  2. בוחרים את סוג הכתובת או מקישים על .
  3. מזינים את הכתובת.
  4. אם רוצים לציין מספר כניסה, מוסיפים הערה.
  5. מקישים על שמירה.

כדי למחוק כתובת שמורה, בוחרים אותה ומקישים על מחיקה.

Android

  1. פותחים את התפריט באפליקציה ← הכתובות שלי ← הוספת כתובת.
  2. מזינים את הכתובת.
  3. אם רוצים לציין מספר כניסה, מוסיפים שם/הערה.
  4. מקישים על הוספה.

כדי למחוק כתובת שמורה, לוחצים עליה לחיצה ארוכה, מקישים על ומאשרים את המחיקה.