Kako se menja jezik u aplikaciji

iOS

  1. Otvorite podešavanja telefona → Osnovno → Jezik i region.
  2. Pritisnite Jezik iPhone, izaberite željeni, pritisnite Promeni.
  3. Ako na spisku nema željene varijante, na ekranu Jezik i region kliknite na link Dodaj jezik. Izaberite jezik, pritisnite Završeno i potvrdite izbor.

Android

Otvorite meni aplikacije  → Podešavanja → Jezik aplikacije i izaberite jezik.