Kako se dodaje ili briše platna kartica

Plaćanje karticom funkcioniše prilikom naručivanja preko aplikacije za iOS (verzija 8.0 i novije) i Android (verzija 4.0 i novije).

Kako se dodaje platna kartica

Sa aplikacijom možete povezati do 5 platnih kartica:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja i pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Navedite broj platne kartice, rok važenja i CVV kod. Broj kartice možete uneti ručno ili skenirati pomoću kamere telefona pritiskom na ikonicu .
  3. Još jednom kliknite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).

U zavisnosti od tipa platne kartice, banke emitenta i drugih uslova, provera kartice se obavlja na jedan od sledećih načina:

  1. Na računu kartice se zadržava manji iznos. Rezervisana sredstva se ne skidaju i biće ponovo dostupna nakon završetka provere.
  2. Aplikacija zahteva da unesete sumu koja je rezervisana na kartici. Visinu iznosa možete saznati u SMS-u (ako su aktivirana SMS obaveštenja od banke) ili sa izvoda po računu na sajtu ili u aplikaciji banke.
  3. Stići će zahtev za 3-D Secure verifikaciju platne kartice na sajtu banke emitenta. Način potvrđivanje zavisi od vaše banke. Posle provere ćete se vratiti u aplikaciju.

Kako se briše platna kartica

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja.
  2. Izaberite platnu karticu i pritisnite Izbriši karticu.