საჭმელი არ მომეწონა

გთხოვთ, დაწვრილებით გვაცნობოთ, კონკრეტულად რა არ მოგეწონათ. ჩვენ ყველაფერს გადავცემთ ჩვენს ხარისხის კონტროლის განყოფილებას, რათა გამოვასწოროთ შეცდომები მომავალში.