Буйрутмада бир нерсе жетишпей жатат

Соус же суусундук салганды унутуп коюшуптурбу? Дагы бир нерсе жетишсиз болуп жатабы? Кеңири айтып берип, буйрутманын сүрөтүн тиркеңиз — биз баарын териштиребиз.