Эмне үчүн буйрутма жокко чыгарылды?

Биз мындай жокко чыгаруулар тууралуу кат менен эскертебиз жана бардыгын кеңири айтып берип, жардам берүүгө дайым даярбыз — жазыңыздар.