Push-билдирүүлөрдү кантип иштетсе болот?

iOS

Телефондун жөндөөлөрүн ачыңыз → Яндекс GoБилдирүүлөр – билдирүүлөрдүн параметрлерин орнотуңуз.

Android

Телефондун жөндөөлөрүн ачып → КолдонмолорЯндекс GoБилдирүүлөрдү иштетүү опциясын тандаңыз.