Kako da dodam “Moje adrese”

Možete da sačuvate ili izbrišete adrese koje koristite. To možete da uradite u meniju aplikacije u kartici Moje adrese. Na istom mestu možete da dodate broj ulaza i komentare. Na kraju treba da kliknete na dugme Sačuvaj.