איך מוסיפים כתובות לרשימה „הכתובות שלי”?

באפליקציה ניתן לשמור כתובות או למחוק אותן. לשם כך נכנסים באפליקציה לתפריט בלשונית הכתובות שלי. באותו מקום אפשר גם להוסיף הנחיות ולציין לאיזו כניסה של הבניין השליח צריך להגיע. בסיום מקישים על שמירה.