Kako se menja jezik u aplikaciji

iOS

U podešavanjima telefona, u kartici Jezik i region izaberite željeni jezik.

Android

Otvorite meni aplikacije  → Podešavanja → Jezik aplikacije i izaberite jezik.

U slučaju da se željeni jezik ne pojavi, možete ga dodati.