איך משנים את השפה באפליקציה?

iOS

בהגדרות הטלפון, נכנסים לקטע שפה ואזור ובוחרים את השפה הרצויה.

Android

באפליקציה, פותחים את התפריט ← הגדרות ← שפת האפליקציה ובוחרים שפה.

אם השפה הרצויה לא מוצגת, אפשר להוסיף אותה.