Kako se dodaje ili briše platna kartica

Plaćanje karticom važi prilikom naručivanja putem aplikacije za iOS (verzija 8.0 i više) i Android (verzija 4.0 i više).

Kako se dodaje platna kartica

Sa aplikacijom možete povezati do 5 platnih kartica:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja i pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Navedite broj platne kartice, rok važenja i CVV kod. Broj kartice možete uneti ručno ili skenirati kamerom pametnog telefona.

U zavisnosti od tipa platne kartice, banke emitenta i drugih uslova, provera kartice se obavlja na jedan od sledećih načina:

  1. Na računu kartice se zadržava manji iznos. Rezervisana sredstva se ne naplaćuju i biće ponovo dostupna nakon završetka provere.
  2. Aplikacija će vam zatražiti da unesete iznos koji je rezervisan na kartici. Visinu iznosa možete saznati iz SMS poruke (ako ste aktivirali SMS obaveštenja od banke) ili iz izvoda sa računa na sajtu ili u aplikaciji banke.
  3. Stići će zahtev za 3-D Secure verifikaciju platne kartice na sajtu banke emitenta. Način potvrđivanja zavisi od vaše banke. Nakon provere ćete biti vraćeni u aplikaciju.

Kako se briše platna kartica

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja.
  2. Izaberite platnu karticu i pritisnite Izbriši karticu.