Ինչպես ավելացնել կամ հեռացնել քարտ

Քարտով վճարումը գործում է iOS (8.0 կամ ավելի նոր) և Android (4.0 կամ ավելի նոր) համակարգերի համար նախատեսված հավելվածի միջոցով արված պատվերների համար։

Ինչպես քարտ ավելացնել

Հավելվածին կարող եք կցել առավելագույնը 5 բանկային քարտ․

  1. Բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակներ և սեղմեք Կցել քարտ (կամ Ավելացնել քարտ
  2. Նշեք քարտի համարը, գործողության ժամկետը և CVV կոդը։ Քարտի համարը կարող եք մուտքագրել ձեռքով կամ սկանավորել սմարթֆոնի տեսախցիկի միջոցով։

Քարտի տեսակից, թողարկող բանկից և այլ պայմանների կախված՝ ստուգումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներից մեկով․

  1. Քարտային հաշվից չնչին գումար է պահվում։ Պահված գումարը դուրս չի գրվում և ստուգումն ավարտելուց հետո կրկին հասանելի կլինի։
  2. Հավելվածն առաջարկում է մուտքագրել պահված գումարի չափը։ Գումարի չափը հնարավոր է իմանալ SMS-ից (եթե միացված է բանկից SMS-ներ ստանալու գործառույթը) կամ բանկային քաղվածքից՝ բանկի կայքում կամ հավելվածում։
  3. Դուք կստանաք թողարկող բանկի կայքում քարտի 3-D Secure վավերացում կատարելու հայտ։ Հաստատման եղանակը կախված է ձեր բանկից։ Ստուգումից հետո դուք կվերադառնաք հավելված։

Ինչպես հեռացնել քարտը

  1. Բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակներ։
  2. Ընտրեք քարտը և սեղմեք Հեռացնել քարտը։