Kako se dodaje, menja ili briše nalog

Nalog je skup podešavanja u aplikaciji koji je povezan sa brojem telefona. Možete kreirati nekoliko naloga i prebacivati se sa jednog na drugi, na primer, tokom putovanja. Za svaki nalog možete koristiti različita sredstva plaćanja i promotivne kodove, navesti jedinstvene adrese itd.

Prvi nalog se kreira prilikom potvrđivanja broja telefona na početku korišćenja aplikacije.

Kako se dodaje novi nalog (na Android i iOS)

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Pomerite nalog udesno ili ulevo, pritisnite Izabrati drugi nalog.
 4. Unesite broj telefona i pritisnite Dalje, na ovaj broj telefona će stići poruka sa kodom za potvrđivanje.
 5. Unesite kod i pritisnite Završeno (ili Dalje) i nalog će biti aktiviran.

Kako promeniti nalog (na Android i iOS)

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Pomerite nalog udesno ili ulevo, izaberite drugi i kliknite Dalje (ili Nastavi).

Kako se briše nalog

Android i iOS:

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona.
 3. Kliknite Izađi sa profilaIzbriši nalog (ili Izađi).
 4. Izaberite drugi nalog i kliknite Dalje.

iOS:

 1. Otvorite meni aplikacije .
 2. Kliknite na broj telefona, a zatim još jednom.
 3. Kliknite pored naloga i potvrdite brisanje.
 4. Izaberite drugi nalog i kliknite Dalje.