Буйрутманы алып келишкен жок

Жеткирүү дарегин текшерип көрүңүз — балким, кокустан буйрутманы жол-жоболоштурууда башка жерди көрсөтүп алгансыз.

Эгер баары туура болсо, бизге жазыңыз, чогуу териштиребиз.