Туура эмес сумма алынып кетти

Эмне болгонун айтып бериңиз, териштиребиз.